آدرس : کرج، سه راه رجایی شهر، ابتدای بلوار یادگار امام، روبروی ایستگاه درختی

تلفن:۰۲۶۳۴۴۲۲۹۱۵
تلفکس:۰۲۶۳۴۴۱۴۵۶۸
همراه و واتساپ:۰۹۳۹۱۳۹۶۴۶۴